Emo je stil rock glazbe koji karakterizira jači zvuk i izražajnije riječi. Nastao je sredinom ...

Umjetnički odgoj u predškolskom doba nije sam sebi svrhom, jer ni u obitelji – domu ...