Svjetlost, boja, oblak, vremenske prilike i doba dana – sve to utječe na snimku krajolika ...

Fotografije se mogu izložiti na ukrasnim okvirima – možete ih nabaviti u trgovinama umjetničke opreme ...