Ovaj vitamin obuhvaća najveću grupu unutar skupine B kompleksa. Svi vitamini ove grupe sadrže kobalt, ...

Vitamin C je od svih vitamina možda najpoznatiji. Koristi se sprječavanje raznih bolesti, gripe, prehlada ...