Akutne infekcije dišnih puteva, odnosno akutne respiratorne infekcije (ARI), jedna je od najučestalijih bolesti čovjeka. ...

Gušenje je pojava koja nastaje kad dolazi do začepljenja dišnog puta u grlu ili dušniku. ...