Jačina mješavine antifriza i vode u automobilskom sustavu za hlađenje trebala bi se provjeravati najmanje ...

Ako vam se na automobilu pokvari sirena, popravite ju što prije – prekršaj je voziti ...

Dizalica koja je dio ručnog alata u automobilu namijenjena je podizanju automobila radi zamjene kotača ...

Ako se motor vašeg automobila pregrijava, a isključili ste druge moguće razloge (kao što je ...

Provjerite i očistite svjećice na automobilu nakon svakih 8.000 – 9.000 prijeđenih kilometara, a zamijenite ...