Jačina mješavine antifriza i vode u automobilskom sustavu za hlađenje trebala bi se provjeravati najmanje ...

Amortizeri (ili prigušnici) u sustavu ovjesa automobila ublažavaju vibracije opruga jer apsorbiraju udarce koji se ...

Vaš limeni ljubimac traži vašu pozornost i na vama je da se brinete o njemu, ...

Snijeg nije nikakav bauk i iskusan vozač će ga savladati čak i sa ljetnim gumama. ...

Pažljivo pregledajte karoseriju, jer mala uleknuća, tragovi naknadnog ličenja i sl. upozoravaju da su kola ...