Barometar mjeri atmosferski tlak – kojim ga tlači zrak iznad. Obično pad atmosferskog tlaka najavljuje ...

Provjerite i očistite svjećice na automobilu nakon svakih 8.000 – 9.000 prijeđenih kilometara, a zamijenite ...

Većina krovnih držača za prtljagu, a kojih ima u trgovinama automobilske opreme, može se podesiti ...