Iako se smatra znakom osnovne kulture i bontona, i premda se može činiti suvišnim ipak ...