Jaka i pametna žena zna kako da sigurno i hrabro korača kroz život, te kako ...