Koža se sastoji od tri sloja: epidermisa (gornji sloj), dermisa (srednji sloj) i subcutisa (donji ...