Sve znamo koji materijal je til i kako izgleda. On je jedan od dramatičnijih tekstilnih ...