Izdržati bol teško je i odraslima, a zamislite tek kako je djeci. Djecu ona može ...

Prema tome koliko dijete upravlja svojim ponašanjem i postupa suglasno sa zahtjevima koji mu se ...