Tako je puno načina i savjeta za prestanak pušenja, a opet mnogi to ne uspiju. ...