Za med od kestena se kaže da je jedan od najboljih i najzdravijih na svijetu. ...