Prilikom javljanja na natječaj za posao, potrebno je napisati i molbu za posao. To je ...