Primjećujete li prhut svaki put kada se češljate? Ne radi se o ozbiljnom zdravstvenom problemu, ...