Budući da je trudnoća definirana kao drugo stanje, u vrijeme njezina trajanja vrijede i druga ...

Sjedalački način života, kojem smo u novije vrijeme svi skloni, dovodi do problema u cijelom ...