Budući da je trudnoća definirana kao drugo stanje, u vrijeme njezina trajanja vrijede i druga ...

Dokazano je kako redovito vježbanje može spriječiti razvoj bolesti, pogotovo onih koje se odnose na ...