179. Kako napraviti vlastitu kutiju za prvu pomoć ...

Gušenje se javlja kod poremećaja i nemogućnosti pravilnog disanja. Dišni putevi iz nekih se razloga ...

Donosimo listu medicinske opreme koju obavezno morate imati u kutiji prve pomoći za osobni automobil. ...