Odbrojavanje je polako započelo. Hladni dani sada su već polako iza nas i treba razmišljati ...