Bolesniku, koji boluje od žučnog kamenca moramo iz hrane odstraniti sva ona jela, koja dovode ...