U vezi ste, zaljubljeni ste i sve se odvija onako kako i treba? U njemu ...