Sve je više djece kojoj je od strane roditelja dozvoljen pristup internetu, bilo da se nauči nešto ...

Vi kao roditelj želite da vaše dijete u svakom trenutku bude sigurno da vas može dobiti ...

Roditeljima je najvažnije da zaštite svoje dijete od svih opasnosti koje vrebaju s raznih strana. Današnji ...

Nekad je djeci najprimamljivija igra bila ona u prirodi, vani… Danas su druga vremena i ...

Obitelj je nešto najdragocjenije što možete imati, a tu se prije svega misli na one ...

Generacija Y se odnosi na populacijsku skupinu u SAD-u rođenu negdje oko 1976 do oko ...

Djeca su radoznala i u najranijoj dobi, a i kasnije sve ih zanima. Internet je ...

U novije vrijeme sve je više opasnosti koje vrebaju na vaše dijete. Ako malo bolje ...

Ovisnici o Internetu, zaključeno je u istraživanju, najviše vremena provode na pornografskim stranicama, igrajući igre ...

Današnja djeca sve ranije postaju informatički pismena. Društvene mreže, blogovi, chatovi i slično, privlače sve ...