Ćelavost je problem s kojim se suočava sve veći broj ljudi, a najčešće pogađa muškarce, ...