Rastanci su uvijek teški i stvaraju veliku bol. Kada se radi o bračnom supružniku, još ...