Svi smo svjedoci sve skuplje i skuplje hrane na tržištu, a o njihovoj kvaliteti nemamo ...