Tjeskoba ili anksioznost je stanje zabrinutosti, panike, opće napetosti i stresa, a javlja se kada ...