U današnjem društvu sve je manje veza koje se odlučuju na brak. Parovi su godinama ...