Veliki broj ljudi danas “živi na internetu” , tj. svaki njihov pokret, misao i obrok ...

Neželjena pošta predstavlja realnost u internetskom svijetu, a radi se o pošti u čijem se ...

Sve je više djece kojoj je od strane roditelja dozvoljen pristup internetu, bilo da se nauči nešto ...

Na internetu se nalaze i lažne stranice koje mogu napraviti puno štete. Nikada ne treba unositi ...