Minimalna plaća je određena i definirana Zakonom o minimalnoj plaći. Tim se Zakonom određuje iznos ...

Zakonom o mirovinskom osiguranju uređuju se prava korisnika mirovinskog osiguranja. U sustav mirovinskog osiguranja u ...

Zakonom o zdravstvenom osiguranju uređuju se prava i pravila o obveznom zakonskom osiguranju, o obvezama ...

Zakonom o zaštiti na radu definiraju se mjere koje su potrebne za unapređivanje sigurnosti i ...

Zakonom o radu se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, osim ako drugačije nije određeno ...

Ugovor o radu definiran je i može biti zasnovan Zakonom o radu. Ovakav ugovor mora ...

Kolektivni ugovor je oblik ugovora kojeg dobrovoljno sklapaju poslodavci ili udruge poslodavaca sa sindikatima ili ...

Plaća je količina novca koju poslodavac isplaćuje radniku za obavljen posao, temeljem ugovora o radu. ...

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom ...

Prema Zakonu o radu, svaki radnik ima u kalendarskoj godini ima pravo na plaćeni godišnji ...

Iako u današnje vrijeme mala količina ljudi razmišlja o otkaznom roku, evo nekoliko informacija za ...