Poštujte osnovnih par savjeta za prevenciju trovanja ugljik monoksidom (CO) i ne biste trebali nikada ...