Mjesečni je ciklus ogledalo općeg zdravlja. Redovite mjesečnice znače da je maternica zdrava, hormoni uravnoteženi, ...

Taj poremećaj ozbiljna je upala unutarnjih ženskih reproduktivnih organa, a njezin štetan utjecaj na jajovode ...