Sjećate li se 80-ih godina dobro ili ste bile premalene da biste mogle svjesno upiti ...