Lijepe, njegovane i privlačne ruke. Njima radimo, uvijek su vidljive i trebali bismo im posvećivati ...