Gljive (lat. Fungi) su jedno od carstava eukariota. Smatra se kako postoji oko milijun i ...

Da bi se gljive mogle proučavati, moraju se savladati morfološki nazivi, odnosno karakteristike pojedinih vrsta, ...