Akutne dišne bolesti glavni su uzrok obolijevanja djece i zahtjeva za zdravstvenu zaštitu. U svijetu ...