Zakon o zdravstvenom osiguranju za korisnike

Zdravstveno osiguranje, Foto: Simon Bratt/Shutterstock

Zakonom o zdravstvenom osiguranju uređuju se prava i pravila o obveznom zakonskom osiguranju, o obvezama osiguranih osoba, ali i o pravilima vezanim za nosioce ovog prava. Unutar okvira ovog zakona uređuju se u prava u slučaju ozljede na radu ili neke profesionalne bolesti.

Obvezno zdravstveno osiguranje imaju osobe koje su u stalnom radnom odnosu, osobe koje vrše neku od dužnosti u tijelima državne uprave, oni koji imaju prebivališe u Hrvatskoj, a rade u inozemstvu, članovi uprava trgovačkih društava, ili oni koji obavljaju obrtničku djelatnost i ostali.

Osim na ovaj način, status osiguranika mogu dobiti i članovi obitelji osiguranika ukoliko su supružnici, djeca, roditelji, unuci, braće i sestre koji žive u zajedničkom kućanstvu. Svi oni mogu biti osigurani pod uvijetom da imaju prijavljeno stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Učenici i studenti koji su na redovitom školovanju u RH također dobivaju besplatno zdravstveno osiguranje, ali i: osobe koje su na stručnom osposobljavanju, djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osobe koje rade u redarstvenim službama, osobe koje obavljaju dužnosti u interesu RH, osobe koje su članovi terenskih službi za spašavanje i ostali.

Prava koja se definiraju ovim zakonom obuhvaćaju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade. Definirano je ukoliko osoba pretrpi ozljedu na radu, treba joj se osigurati pravovremena i adekvatna zaštita, ali i pravo na novčanu naknadu.

Kada govorimo o pravima na zdravstvenu zaštitu pritom mislimo na primarnu, specijalističku i bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje lijekova, stomatološku pomoć, ortopedsku pomoć i pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Ove se usluge plaćaju od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje mlađima od 18 godina, za preventivnu zaštitu djece, za cjelokupno liječenje zločudnih bolesti i ostale.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Autor: M.T., Foto: Simon Bratt/Shutterstock