Zakon o zaštiti na radu, opće odredbe

Zaštita na radu, Foto: Alex Kosev/Shutterstock

Zakonom o zaštiti na radu definiraju se mjere koje su potrebne za unapređivanje sigurnosti i zdravlja radnika na radu te sprječavanje ozljeda i bolesti na radnom mjestu. Posebna se pozornost u ovom zakonu posvećuje mladeži kako bi se nesmetano razvili fizički i psihički, te ženama kako ne bi došlo do oštećenja zdravlja i nemogućnosti materinstva.

Uz navedene, posebno su zaštićeni radnici s invaliditetom i stariji radnici.

Nadzor nad provođenjem zakona provodi Vlada Republike Hrvatske, u tu svrhu je osnovano i Nacionalno vijeće za zaštitu na radu. Vijeće je sastavljeno od predstavnika države. poslodavaca, radnika i stručnjaka za zaštitu na radu.

Zakon o zaštiti na radu određuje mjere i pravila za projektiranje i izradu sredstava rada, pravila za održavanje i ispitivanje sredstava rada, prilagodbu procesa rada ovisno o radnikovu spolu, duševnim i tjelesnim sposobnostima.

Prilikom obavljanja posla, pravila o zaštiti na radu koja se prvenstveno primjenjuju su ona kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada. Posebno se obraća pozornost na opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama, osiguranje od udara električne struje, sprječavanje nastanka požara ili eksplozije, osiguranje radne površine i čistoće…

Za organizaciju i provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac. Postoji mogućnost da poslodavac obavljanje poslova zaštite na radu prenese na ovlaštenog predstavnika. Ovlaštenje se daje ugovorom o radu ili nekim drugim zakonski propisanim aktom.

Poslodavac je odgovoran za štetu uzrokovanu radniku ili za profesionalnu bolest ili bolest vezanu za rad. Moguće je i poslodavca osloboditi odgovornosti ukoliko se utvrdi da je događaj nastao izvanrednim ili nepredvidivim okolnostima, odnosno više sile.

Autor: M.T., Foto: Alex Kosev/Shutterstock