Zakon o radu, opće odredbe

Zakon o radu, Foto: Rafa Irusta/Shutterstock

Zakonom o radu se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, osim ako drugačije nije određeno nekim međunarodnim zakonom koji je sklopljen u skladu sa Ustavom. Radnik se u ovom Zakonu definira kao fizička osoba koja u zasnovanom radnom odnosu odrađuje poslove za svog poslodavca.

Poslodavac, s druge strane, je definiran kao pravna ili fizička osoba koja zapošljava radnika kako bi mu on/ona mogli obavljati određene poslove. osim “običnih” radnika, poslove za poslodavca mogu obavljati i fizičke osobe koje su imaju funkciju izvršnog direktora, ili člana uprave, ili na neki drugi način vodi poslove za poslodavca.

U sklopu Zakona o radu postoje i neke iznimke. Tako se na radnike koji su zaposleni na pomorskim ribarskim plovilima ne odnose odredbe o radnom vremenu, satnici te dnevnom i tjednom odmoru. Za njih odredbe donosi minitsra nadležnog ministarstva. Radno vrijeme se dodatno određuje i osobama koje su članovi obitelji ili dijele isto kućanstvo sa poslodavcem. Posebne se odredbe, zbog radnog vremena, određuju još za neke od slijedećih zanimanja: liječnici, vatrogasci, kinematografi, pošta i elektronička komunikacija, prijevoz putnika, poljoprivreda i ostala.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni, a ta ista evidencija mora sadržavati podatke o radnom vremenu.

U općim odredbama Zakona o radu definirano je kako poslodavac mora radniku dati novčanu naknadu za obavljen posao, isto kao što radnim mora obaviti preuzet posao. Radniku se moraju osigurati uvjeti za rad koji neće ugrožavati njegovo zdravlje, te je zabranjena bilo kakva diskriminacija (uključujući odabir i uvjete pri zapošljavanju). Dostojanstvo radnika se mora zaštititi, pogotovo od strane nadređenih.

Prije početka rada, poslodavac je dužan radnika upoznati sa propisima i pravilima vezanim za poslovanje. Dužan ga je upoznati sa organizacijom radom i zaštitom zdravlja. Svu propisi moraju se napraviti dostupnima radnicima.

Ukoliko je potrebno, poslodavac sa radnikom može ugovoriti uvjete rada koji su povoljniji za radnika, od onih određenih Zakonom o radu, npr. kolektivni ugovor.

Autor: M.T., Foto: Rafa Irusta/Shutterstock