Zakon o mirovinskom osiguranju

Mirovinsko osiguranje, Foto: Kurhan/Shutterstock

Zakonom o mirovinskom osiguranju uređuju se prava korisnika mirovinskog osiguranja. U sustav mirovinskog osiguranja u Hrvastkoj ulazi obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezno osiguranje na temelju kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.

Prema ovom se zakonu obvezno moraju osigurati prava na starosnu mirovinu, prijeveremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, osnovnu i najnižu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju i naknadu putnih troškova i troškova tjelesnog oštećenja.

U članku 5. ovog zakona se definira da su prva iz mirovinskog osiguranja neotuđiva i da se ni na koji način ne može prenositi na drugo osobu. Ona novčana primanja koja nisu isplaćena do smrti korisnika se mogu isplatiti nasljedniku, a novac korisnika koji nasljednike nema odlaze u proračun RH.

Pravna osoba koja ostvaruje prava radnika, obrtnika i ostalih osiguranih osoba zove se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U dogovoru sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, Republika Hrvatska i Zavod za mirovinsko osiguranje moraju osigurati provedbu prevencije invalidnostti i osigurati zaštitu na radu osobama s invaliditetom i ostalih koji imaju manju sposobnost za rad.

Između Zavoda i lokalnih i regionalnih samoupravnih jedinica postoji ugovor u kojem se definiraju sadržaji i oblici prevencije invalidnosti, te se sudjeluje u osiguranju sredstava za ostvarivanje ugovorenih mjera prevencije.

Sredstva se u Zavod za mirovinsko osiguranje slijevaju sa strane osiguranika, poslodavaca i ostalih obveznika, te od strane Republike Hrvatske.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Autor: M.T., Foto: Kurhan/Shutterstock