Vodnjan, poznat po vinima i maslinovom ulju

Vodnjan
Vodnjan, Foto: Modzzak/Wikimedia

Na svega desetak kilometara udaljenosti od centralnog grada Istre, Pule nalazi se grad Vodnjan gdje je smještena svjetski poznata zbirka relikvija kao i Vodnjanske mumije svetaca. Samom gradu pripadaju 4 naselja, a to su: Gajana, Galižana, Peroj i naravno Vodnjan.

Prema povijesnim pričama grad je nastao iz udruge sedam vila koje su bile dio kolonijalnog dobra Pule. Vodnjan je bio poznat već u rimsko doba kao Victus Attinianum koji se navodi u povijesnim zapisima u 932. godini u vrijeme Pietra Candianoa kojem su istarski gradovi davali amfore dobrog vina u zamjenu za zaštitu.

Što se tiče unutrašnjosti grada možemo reći kako je sačuvao poseban srednjovjekovni izgled s vežama i prije svega uskim uličicama koje nepravilno vijugaju među kućama, s kaldrmama i pročeljima od obrađenog kamena te starim ulicama s prepoznatljivim gotičko-vencijanskim, renesansnim i baroknim stilom te brojnim crkvama.

Pričajući o kulturno-povijesnim tragovima tada treba izdvojiti trg ispred katedrale Sv. Blaža, poznate župne crkve izgrađene na ostacima ranoromaničke crkve srušene 1781. godine. Crkva je posvećena 1800. godine, a pored toga čuva brojna umjetnička i kulturna djela, kao što je kustodija u niskom reljefu iz 1451. godine.

Već spomenuta čuvena zbirka nalazi se upravo unutar crkve sv. Blaža, a radi se o 370 relikvija od 250 kršćanskih svetaca. Među njima se nalaze i neraspadnuta tijela koja predstavljaju svojevrsni fenomen. To jedinstveno blago relikvija nalazi se u prostorijama bivše sakristije. Radi se o najvećoj zbirci u Hrvatskoj i jednoj od najvećih u Europi. Zbirka ujedno sadrži 730 djela sakralnih predmeta iz vremena od 4. do 11. stoljeća. Ima deset oltara, 24 slike i 18 skulptura.

Među glavnim relikvijama tu su tijela svetoga Leona Bembe koji je živio u 12. stoljeću u Veneciji, svetoga Ivana Olinija koji je živio u 14. stoljeću u Veneciji te svete Nikolose Burse koja je živjela u 15. stoljeću u Kopru.

Što se tiče zbirke mumija treba istaknuti kako tijela nisu balzamirana niti su ikada bila hermetički zatvorena. Ne može se naći objašnjenje što je spriječilo raspadanje tijela. Pored tijela sačuvana je i odjeća u kojoj su sveci zakopani. Mumije se nalaze u staklenim lijesovima.

Danas je Vodnjan grad sa 3.678 stanovnika i to uglavnom autohtonog čiji su korijeni stari tisućljećima. Vodnjan je primjer općinskog središta dvojezične kulture i heterogenog stanovništva. Poznat je po izvrsnim vinima te maslinovom ulju koje se proizvodi stoljećima.

Foto: Modzzak/Wikimedia