Vinkovci, grad smješten na krajnjem sjeveroistoku

zgrada u vinkovcima
Zgrada u Vinkovcima, Foto: www.vinkovci.hr

Grad Vinkovci smješten je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, između Dunava i Save, smješten uz rijeku Bosut. Jedan je od najdulje neprekidno naseljenih gradova u ovom dijelu Europe, ako ne i najstariji europski grad sa kontinuiranom naseljenošću od preko 7.000 godina. Grad i njegovo šire područje smješteno je na 78-125 m nadmorske visine.

Brojna areheološka istraživanja ukazala su na postojanje starije faze kulture neolitika prije 7.000 godina. Za vrijeme starijeg željeznog doba ovo su područje bili naselili Iliri, a u mlađem Kelti koji su se ubrzo stopili s Ilirima.

Vinkovci se prvi put spominju u jednom izvještaju iz 1615. godine, uz napomenu da su nekada bili dobro nastanjeni, a pod Turcima su se rasuli u nekoliko sela. Nakon pogibije kralja Ludovika II. na Mohačkom polju, Turci se sve više zalijeću na ova područja.

Vinkovce osvajaju godine 1533. i u gradu se zadržavaju sve do godine 1691., no osim ruševina i pokojeg turcizma u govoru stanovništva, ne ostavljaju velikog traga. Iako se grad oslobodio od Turaka, ipak je još strepio od mogućih napadaja turske vojske, te je osnovana Vojna krajina u koju su uvršteni i Vinkovci.

Vinkovci su 1900.g imali oko 8.500 stanovnika. Kada je 1918. g. Hrvatska ušla u Državu Srba, Hrvata i Slovenaca, došlo je do nove organizacije uprave kojom su u ukinute županije, a osnovane oblasti.

Nezadovoljstvo koje se pojavljuje među narodima u novostvorenoj državi 1929. god. dovodi do diktature vladara i ukidanja oblasti i oblasnih skupština. Bivši kotar Vinkovci ulazi u sastav Drinske banovine, no radom hrvatskih političkih stranaka 1931. god. kotarevi Vinkovci, Vukovar, Šid i Ilok pripojeni su Savskoj banovini.

Nakon Drugog svjetskog rata usporavan je razvoj industrije na području Slavonije i zapadnog Srijema, ali upornošću njenih stanovnika i zahvaljujući prirodnom bogatstvima ovoga kraja razvila se napredna poljopriveda i neke industrijske grane.

Krajem 1990. i početkom 1991.god. u Hrvatskoj je započeo Domovinski rat. Vinkovci su bili središte velikosrpske agresije i grad je trpio neprekidna bombardiranja. Polovica grada je uništena, puno ljudi moralo je napustiti grad.

Jugoslavenska vojska je osvojila veliki dio istočne Hrvatske. U posljednji tren je hrvatska vojska zaustavila prodor srpskih snaga deset kilometara prije ulaza u Vinkovce.

Uz bogate povijesne znamenitosti, kao i gospodarske osobitosti koje ovo područje čine zanimljivim, Vinkovci s okolicom imaju također i svoju raznovrsnu i sveobuhvatnu ugostiteljsko – turističku ponudu i privlačnost.

U Vinkovcima je razgranata turistička i ugostiteljska ponuda raznih hotela, te oko trideset specijaliziranih restorana, motelskog i drugog tipa sa slavonskim specijalitetima, veći dio u samom gradu, a jedan dio uz prometnice. Zadnjih nekoliko godina puno se pažnje poklanja razvoju seoskog turizma, lovnog turizma i ribolova.

Već više od tri i pol desetljeća u rujnu se održavaju Vinkovačke jeseni. Vinkovačke jeseni najveća su i najpoznatija folklorna, kulturna, gospodarska i turistička manifestacija ne samo Vinkovaca i okolice.

Nego isto tako i Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, pa čak kontinentalne Hrvatske u cjelini. Na manifestaciji sudjeluju foklorne skupine iz različitih dijelova Hrvatske, dijaspore i drugih zemalja Europe i Amerike.

Foto: www.vinkovci.hr