Testovi probira u trudnoći

probir test

Gotovo svaka trudnica se susreće s pitanjima hoće li se njihovo dijete roditi zdravo, posebice ako je trudnica starije dobi kada je povećan rizik od genetskih anomalija. Treba li obaviti testove probira do drugog tromjesečja trudnoće? Treba li pristati na amniocentezu ako testovi pokažu moguće kromosomske anomalije kod djeteta?

Ako žena zatrudni nakon 37. godine života, liječnici će preporučiti testove probira i amniocentezu. Mnogi od tih probira testova ne daju majkama odgovore hoće li njihovo dijete biti zdravo, nego samo mogu ukazati na moguću pojavu anomalija. Ovi testovi su bezopasni za dijete i majku pa ih nije s gorega obaviti.

Mnoge trudnice zaziru od amniocenteze jer mogu ostaviti posljedice na trudnoću pa žena o tome mora sama donijeti odluku, ovisno o svojim moralnim i životnim stavovima. Ako u starijoj životnoj dobi odbije amniocentezu, to će se zabilježiti u trudničkoj knjižici i na svakom pregledu će je liječnici pitati zašto je nije obavila.

Amniocenteza donosi rizik od spontanog pobačaja. Čekanje rezultata traje neko vrijeme pa dok oni stignu, pobačaj se može dogoditi, a rezultati pokazati da je dijete bilo zdravo. Ovakve dvojbe doista nisu jednostavne, ali su nešto s čime se neke žene u trudnoći susreću.

Kombinirati test probira u prvom tromjesečju trudnoće određuje vjerojatnost Downovog sindroma kod djeteta. Ovaj test nije rizičan za dijete niti za majku. Ako postoji Trisomija to će rezultirati nemogućnošću preživljavanja ploda ili neki doživotnim oštećenjem djeteta, poput Downovog sindroma ili Edwardsovog sindroma. Što je trudnica starija više su šanse za pojavama anomalija kod djeteta.

Ako postoji rizik od 1:50, to znači da na 50 trudnica jedna trudnica ima mogućnost roditi dijete s Downovim sindromom. Ovaj omjer se pojavljuje kod trudnica iznad 35-e godina života.

Kako bi se što prije otkrile moguće anomalije djeteta treba se raditi rani kombinirani probir i on će otkriti do 90 posto trudnoća s Downovim sindromom ili nekim drugim anomalijama. Najbolje ga je napraviti do 14. tjedna trudnoće.

Autor: S. G., Foto: Alexander Raths/Shutterstock