Što svatko treba znati o zdravoj prehrani

Zdrava prehrana, Foto: sinicak/shutterstock

Naše zdravlje, naši uspjesi, raspoloženje i izgled velikim dijelom ovise o prehrani. Prehrana je jedan od najvažnijih činilaca za očuvanje i održavanje čovjekovog zdravlja, te uz stan, odjeću i razonodu čini osnovnu ljudsku potrebu, samo s tom razlikom što čovjek može i stan i razonodu i odjeću usklađivati prema svojim materijalnim mogućnostima, a potrebe za hranom tj . sastojcima koje ona sadržava, ne mogu se nikako mijenjati i strogo su određeni svakom pojedincu: uzrastom, težinom rada, fiziološkim stanjem i klimom.

Da postoji uska veza između zdravlja i prehrane, dokazuje sav niz bolesti uzrokovanih manjkavom ili nepravilnom prehranom, bilo da je nedovoljna ili preobilna, bilo da u prehrani dolazi do pomanjkanja nekih osnovnih hranjivih tvari (bjelančevina, vitamina ili mineralnih tvari).

Osim toga, naša hrana može biti zagađena raznim tvarima štetnim za ljudski organizam zbog nepravilnog rukovanj a namirnicama i gotovom hranom, bilo da je namirnica od bolesne životinje, bilo da je hrana zagađena raznim kemijskim otrovima koji se danas masovno upotrebljavaju u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i dr., bilo da su namirnice zagađene radioaktivnim tvarima.

Pravilna prehrana ima izvanredno značenje i u liječenju bolesnog čovjeka. Zbog svega toga važno je da se u kratkim crtama upoznamo s osnovama pravilne prehrane jer ćemo, pridržavajući se tih pravila u svakodnevnom životu, očuvati zdravlje, povećat će nam se radna sposobnost i produžit će nam se vijek aktivnog života.

Ljudski je organizam čudesan stroj u kojem se neprestano odvijaju složeni procesi, te hrana koja omogućuje rad toga našeg stroja mora biti dovoljna da podmiri sve potrebe, ali ne preobilna, jer bi inače došlo do stvaranja rezervi u tijelu koje se očituju u gojaznosti, što je opet štetno po zdravlje.

Rezerve u našem tijelu moraju biti tolike koliko pojedini organizam neophodno treba; ni premale, ni prevelike. To ćemo postići pravilnim odabiranjem hrane i primjenom dostignuća suvremene nauke o prehrani.

Foto: sinicak/shutterstock