Srednjovjekovna utvrda Dvigrad

Ruševine grada Dvigrada, Foto: WASD/Wikimedia

Već smo više puta spomenuli kako je unutrašnjost Istre jedna posebna priča koja zaslužuje posebno mjesto u bogatoj turističkoj ponudi, a koja nebi smjela zanimati samo povjesničare, nego i sve one koji znaju cijeniti nešto je prije postojalo i predstavljalo značajan dio povijesti.

Možemo slobodno reći kako je cijeli unutrašnji dio Istre bogat malim povijesnim mjestima koja se sama smatraju znamenitostima, a jedna od njih je zasigurno i Dvigrad.

Danas je Dvigrad srednjovjekovna utvrda, odnosno ostaci nekadašnjeg grada koje je sredinom 17. stoljeća napušteno zbog epidemije kuge. Dvigrad je samo jedna u nizu lokacija koja ima svoju priču koju vrijedi čuti, a isto tako koju vrijedi vidjeti.

Cijelo arheološko područje je najvažnije kulturno dobro cijelog područja Općine Kanfanar, a ujedno i najposjećenije. Radi se o mjestu na 150 metara nadmorske visine koji je odprije poznato kao Moncastel, odnosno Dvegrad.

Naime pretpostavlja se kako je Moncastel građen kao predstraža u stilu kolonije Pula. Tako je od samih početaka pripadao Pulskoj biskupiji, s tim da već od 929. godine pripada Porečkoj biskupiji.

Svoju drugu fazu proširenja doživljava u vrijeme vladavine akvilejskih patrijarha. Treća faza proširenja obuhvaća period nakon razaranja od strane genovežana 1354. godine i 1381. od strane Venecije.

Dvigrad je naime postojao već u prahistoriji, što dokazuju brojni arheološki nalazi. Nalazio se na tadašnjem strateški važnom mjestu, s tim da je u tom periodu mjesto jednostavno cvalo kada je i rimsko carstvo napredovalo.

Nažalost nakon pada rimskog carstva i neprekidnih napada barbarskih naroda, sva manja mjesta baš kao što je bio i Dvigrad podlegla su teškim bolestima koje su se pokazale pogubnima. Baš je kuga bila ta zbog koje je mjesto naglo ostalo bez svojih stanovnika koji su mu davali život.

Kuga je bila samo početak, jer unatoč tome bili su neki koji su kasnije pokušavali živjeti u ovom mjestu, ali možemo reći kako je priroda preuzela glavnu riječ. Tako da je umjesto ljudi glavni stanovnik ovog mjesta postala makija, korov i naravno zmije.

Danas je Dvigrad atraktivna turistička lokacija koja će privući sve one koji imalo žele znati i osvjedočiti se o nekadašnjim vremenima. Naime nekada je ovim mjestom dominirala crkva i to svojom širinom, visinom i ljepotom. Imala je tri lađe, a u sredini je bila oslonjena na stupove srednje lađe, gdje se nalazila propovjedaonica. Naravno da pričamo o crkvi sv. Sofije čiji je raskoš i sjaj odavno nestao.

Ako ste dovoljno maštoviti možete pokušat zamisliti kako je bilo nekada i razviti neku svoju priču. Dakle mislimo kako se radi o zaista neprocjenjivoj vrijednosti koja nam svjedoči o davnim vremenima, kada nije bila obična ruševina nego veličanstveno mjesto gdje je sve vrvilo životom.

Autor: S.Š. Foto: WASD/Wikimedia