Savjeti za uspjeh na poslu i u kući

Postoji uobičajena zabluda kako se u poslu sve radi o brojkama i postocima, a u životu o osjećajima. Ipak, da biste bili uspješni u emotivnom životu trebate primijeniti jednaka pravila kao i na poslu i obrnuto, posao trebate raditi s vjerom i strašću. Poslovni uspjeh ovisi o briljantnim idejama i strastvenim emocijama, te željom za uspjehom.

 

Način na koji se nosite sami sa sobom, način na koji dobivate ideje određuje sve drugo, a to se jednako odnosi i na posao i na ostala životna područja.

Bolna istina je da kod većine ljudi posao, zapravo i život protječe mirno. Trenutci u kojima možete postići velike promjene su u stvari vrlo rijetki. Ali kada se pojave oni su vrlo prepoznatljivi. Može se raditi o interviewu za novi posao, unapređenju, kreditu za prvi stan… Ovdje bismo mogli reći da iako se radi o iznenadnim promjenama, kako su one ipak rezultat našeg truda i planirane ili očekivane. S druge strane društvene ili osobne promjene su manje očekivane i manje predvidljive.

Život je serija trenutaka na koje drugi jednako utječu kao i vi. Za spoj ne možete pripremiti izlaganje kao kada idete pred šefa i ne možete predvidjeti pitanja kao na  razgovoru za posao. Ako primijetite nekoga u prepunom klubu imate samo sekundu ili dvije da odlučite kako reagirati i hoćete li iskoristit priliku.

Mišljenja se kreiraju u trenutku i brzinom vjetra. I iz svoga iskustva znate kako ste o nekome imali mišljenje već dvije sekunde nakon što vam se obratio.

U privatnom životu je mnogo važnije kako sebe prezentirate nego ideje. U poslovnim situacijama je obrnuto. Kada je u pitanju posao razvijamo nešto drugo, nešto što ovisi o nama, ali je produkt sam za sebe, o kvaliteti tog produkta ovisi naš poslovni uspjeh.

U privatnom životu mi smo produkt i o tome kakvi smo ovisi uspjeh.  Kako se ponašate na društvenim događanjima utjecat će na to hoćete li ponovno biti pozvani. Samopouzdanje će presuditi u tome koliko ljudi ćete upoznati, a iskrenost u tome koliko prijatelja ćete steći.

Koje su to kvalitete koje morate njegovati kako biste sebi osigurali uspjeh u životu?

Kada razgovarate s drugim osobama najvažnije je naučiti izražavati svoje misli i osjećaje jednostavno. Ako brzo kažete što mislite nećete nikoga dosađivati, a to omogućuje i drugima da se uključe u razgovor. Ako ste im zanimljivi postavljat će pitanja, a ako niste prebacit će na slijedeću temu.

Umjesto da se pretvarate kako ste savršeni i kako vam sve uspijeva pokažite svoje nedostatke. Npr. nemojte lagati prijateljici kako vas je on prvi nazvao, ako ste vi nazvali njega. Ustvari, prijateljici je svejedno tko je koga nazvao dok ste iskreni i pošteni prema njoj. Otkrivanje svoje ranjivosti pokazuje da ste osoba s osjećajima, ali otkriva i pozadinsku snagu. Treba mnogo hrabrosti kako biste razgovarali o svojim pogreškama.

U poslu sami donosite odluke koje su u vašoj razini odlučivanja. U životu vjerojatno i za najmanje sitnice konzultirate obitelj ili druge osobe. Vjerojatno nećete zvati kolegu iz ureda i pitati koju pozadinsku boju trebate upotrijebiti za svoju PowerPoint prezentaciju, nemojte pitati ni prijatelje koju boju hlača trebate izabrati ako izlazite van. Naviknete li osobe oko sebe da ih pitate za svaku sitnicu povrijedit ćete ih ako neki put samostalno donesete odluke.

Trebali biste imati pozitivnu sliku o sebi i svijetu. Kada radite na novom projektu vjerujete da ćete  ga dobro napraviti, zašto biste sumnjali u sebe i uspjeh prvog spoja, rođendana ili izlaska na novo mjesto.

Budite uvijek tu za druge, umjesto da očekujete da su oni tu za vas. Zanimajte se o njihovom životu, ohrabrite ih da vam se povjeravaju i najvažnije, slušajte ih.

Sve ljude tretirajte kao sebi ravne. Nemojte misliti da ako ste inteligentniji, bogatiji, poznajete više ljudi ili ste uspješniji više vrijedite. U životu jedino pitanje koji vrijedi postaviti o sebi i drugima je kakva sam osoba?