Zapreka

Ako ste sanjali zapreku, neće biti dobro.

Nedavno ste započeli projekt koji vam neće biti uspješan.

Ukoliko ste u snu zaobišli zapreku, saznat ćete da vas netko blizak vara.

To će vas jako rastužiti i oneraspoložiti.

Ako zapreku u snu tek trebate zaobići, razočarani ste nečijom uslugom!