Podmićivanje

Ako ste sanjali podmićivanje, nije dobro za vas.

Bit ćete brzopleti i nećete razmišljati o posljedicama svojih postupaka.

Pripazite s kim dogovarate poslove i kome se povjeravate.

Mnogi ljudi vam nisu skloni i ne žele vaš uspjeh.

A potrebno vam je jako malo da biste bili uspješni!