Adresa

Ukoliko ste sanjali neku svoju staru adresu, pokušajte učiti iz prošlosti, nemojte je zaboraviti.

Ako ste sanjali novu adresu, potrebna vam je promjena u životu. Razmislite o tome što vam zaista treba, pa odmah počnite djelovati.

Ukoliko ste u snu vidjeli pisma s adresom, još je jasnije da morate nešto napraviti sa svojim životom.

Sagledajte više mogućnosti i potrudite se izabrati pravu!