Rijeka Zrmanja, dom slapova i kanjona

most na rijeci

Hrvatska je bogata prirodnim bogatstvima na koje ne ostaju imuni ni najveći skeptici te negativci. Na svakom koraku nalaze se predjela koja privlače mnoge posjetitelje. Rijeka Zrmanja je samo jedan dio cijele priče, a radi se o prekrasnoj i čistoj rijeci koja izvire u Zrmanji ispod planine Poštak. Rijeka Zrmanja nalazi se na popisu prirodnih bogatstava na koje možemo biti ponosni.

Izvire u mjestu Zrmanja pored vrela u Lici. Dugačka je oko 69 km, a obuhvaća i područje kao što je čuveni krš Velebita.

Njezine pritoke su Ričica, Otuča, Krnjeza i Krupa. Rijeka vodu dobiva i iz čudesnih špilja koje pomažu nadopuniti njezine tokove kao što su Milića, Čudina i ostali. Zrmanja je rijeka koja se odlikuje mnogim prirodnim ljepotama.

Jedan od zaštitnih znakova rijeke nije samo njena bistrina nego i raznoliki svijet flore i faune. Upravo je na području kroz koje prolazi Zrmanja zabilježeno mnogo različitih vrsta kao što su vodenbubure, endemični pužići te čovječje ribice.

Flora Zrmanje se dijeli na dva dijela, od izvora na etapi koja ide sve do posljednjeg slapa te od tog slapa sve do ušća. Kod posljednjeg slapa rijeka se počinje miješati s morem.

U donjem dijelu gdje dolazi do miješanja s morskom vodom nalazi se mnogo morske ribe poput orade, brancina, gavuna i jegulje. Ne treba zaboraviti na hobotnice, sipu i ostale glavonožce. Nažalost područje oko rijeke je dom i ponekim otrovnim životinjama kao što je crna udovica i zmija poskok.

Rijeka Zrmanja je poznata kao jedna od najljepših rijeka u Europi i to ne samo zbog svoje bistrine nego i čudesne okolice koja ju okružuje. Zrmanja je poznata po prekrasnim i čudesnim slapovima te nevjerojatnom kanjonu.

Zrmanja je poznata po nestalnom toku, a svoj je put prema moru stvarala preko tisuću godina. Na svom putu prema moru napravila je jedinstvenu podlogu od vapnenaca koja je stvorila sve potrebne uvjete da na tom području nastanu brojni slapovi i sedreni pragovi.

Rijeka je najpitomija u vrijeme ljetnih mjeseci kada je dopuštena vožnja kajacima i za one najmlađe. Dobro je što i vaša djeca mogu iskusiti zabavnu avanturu te istraživanje prekrasne rijeke Zrmanje. Važno je da su djeca u pratnji roditelja.

Autor: S.Š., Foto: xbrchx/Shutterstock