Rakotule, skup manjih zaseoka

Okolica zaseoka Rakotule, Foto: JoJan/Wikimedia

Sjeverno od ceste koja iz Karojbe vodi prema Višnjanu smjestilo se osam manjih  zaseoka koje skupni naziv imaju Rakotule. Po prvi puta se spominju u 13. stoljeću, a naziv im je bio Racotole di Montona (talijanski naziv), što govori da su u dalekoj prošlosti imale usku povezanost sa obližnjim Motovunom.

Te veze potječu daleko u prošlost, kada su tu motovunske plemićke obitelji  imale posjede. I Motovunski Kaptol je tu imao svoje posjede, koji je donosio najviše prihoda, zahvaljujući šumama na padinama prema potoku Krvar, gdje su se drvene gradje transportirale preko rijeke Mirne do mora, pa u Veneciju. Tu su se gradili brodovi snažne mletačke flote, koja je tada gospodarila Jadranom.

Kao župa, Rakotule se spominju od 1580. godine, što je najvjerojatnije da iz te godine potječe i crkva. Tada je to bila godina epidemija kolere i kuge u Istri, pa su mještani za svog zaštitnika uzeli upravo sv. Roka, zaštitnika bolesti i za zaštitnika svoje župe.

Do danas je ta crkva obnavljana više puta, a novo pročelje izrađeno je od domaćeg kamena i potiče iz 1934. godine. U 14. stoljeću sagradjena je ovdašnja crkva sv. Nikole, koja je jedinstvena po svojim freskama koje prikazuju njegov život, sveca zaštitnika djece, mornara i udavača.

Upravo je ta crkva produžena u svom prednjem dijelu. Ranije smo spomenuli freske čuvenih majstora koje su ostale uščuvane, a što se tiče tih majstora prvi je u apsidi naslikao prizore Maiestas Domini, sv. Nikolu i nepoznatog sveca, a drugi je na bočnim zidovima naslikao legendu o sv. Nikoli.

Agroturističko imanje u zaselku Špinovci koje se nalazi u sklopu Rakotula, smješteno je u prirodnoj oazi,  povrh kanjona potoka Krvar, što se nedaleko ulijeva u rijeku Mirnu. Ispod sela, točnije od godine 1902. – 1935. prolazi uskotračna željeznica negdašnje vinske pruge “Parenzane” koja je povezivala Poreč i Trst.

Nakon što je ukinuta, trasom pruge uredjena je pješačko-biciklistička staza koja vodi do Vižinade ili u drugom smjeru do Motovuna, Grožnjana, Livada, Oprtlja i Završja. Brod, na koji su ukrcane tračnice, nikada nije stigao na odredište u Etiopiju, jer je potonuo u Sredozemnom moru.

Autor: S.Š.  Foto: JoJan/Wikimedia